Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.
O Biebrzy można powiedzieć wszystko co `naj` Turystyka noclegi
     O Biebrzy można powiedzieć wszystko co `naj`

turystyka24h.pl - turystyka i wypoczynekTurystyka24h.pl - turystyka i wypoczynek
» Polecane obiekty noclegowe

O Biebrzy można powiedzieć wszystko co `naj`

2010-07-01
U progu wakacji, podczas warszawskiego Święta Wisły, w tracie pikniku na Cyplu Czerniakowskim dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników drugiej krajowej edycji konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN, którego koordynatorem jest Polska Organizacja Turystyczna. W tym roku przewodnim tematem konkursu była turystyka wodna.
Jury złożone z niezależnych ekspertów turystyki na Najlepszą Europejską Destynację wybrało spośród 21 kandydujących - obszar turystyczny Dolina i Bagna Biebrzy w województwie podlaskim. Oprawny w ramy dokument potwierdzający przyznanie przez jurorów tytuł najlepszej destynacji z rąk wiceminister sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej odebrali Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego i Maciej Wilczyński z biura turystyki aktywnej La-Ventura.
Kolejni wyróżnieni to Dolina Baryczy w województwie dolnośląskim, Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim, Jezioro Drawsko - przystań nad brzegiem w województwie zachodniopomorskim i Pętla Żuławska w województwie pomorskim. Wyróżnienia nagrodzonym wręczali Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Tomasz Zubilewicz, dziennikarz telewizyjny TVN, autor między innymi książki „Cuda Polski. Miejsca, które musisz zobaczyć”. Ceremonię wręczania wyróżnień poprowadził z werwą Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT.
Fala powodziowa opadła, Wisła znów przyjazna
- Wszystkie destynacje, które wygrały w ubiegłym roku, jak i zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu, znajdują się w banku najlepszych i najatrakcyjniejszych europejskich produktów turystycznych. Są rekomendowane wszystkim turystom, którzy odwiedzają Europę – mówiła gratulując przedstawicielom wyróżnionych regionów minister Sobierajska.
Przed niewieloma dniami Cyplowi Czerniakowskiemu zagrażały przetaczające się fale powodziowe Wisły. W czasie Dni Wisły warszawiacy doświadczyli jej odmiennego, bezpiecznego i przyjaznego charakteru, zachęcającego do rekreacji i turystyki wodnej. Minister Sobierajska nawiązała do tych odmiennych jej cech w kontekście przewodniego tematu konkursu Eden.
- Jak niebezpiecznym żywiołem i zagrożeniem jest woda doświadczyliśmy niedawno w Polsce. Ale też liczne akweny wodne są szczególnym walorem, dzięki któremu polskie regiony mogą budować swoją atrakcyjność. Zachęcam, aby również i te wakacje, które właśnie się rozpoczynają, poświęcili państwo na odwiedzanie ciekawych turystycznie zakątków naszego kraju – zwracała się do zebranych na Cyplu Czerniakowskim mieszkańców Warszawy Katarzyna Sobierajska.
Piękne polskie destynacje poznają Europejczycy
Tytuł Najlepszej Europejskiej Destynacji posiada wymierną wartość i skłania turystów do szczególnego zainteresowania wyróżnionymi rejonami. – Znane Polakom piękne destynacje, dzięki ich promocji poznają teraz Europejczycy. Śledząc efekty poprzednich edycji konkursu wiemy, że warto być w gronie najlepszych destynacji europejskich – potwierdzała wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.
Większa część obszaru tegorocznego laureata polskiej edycji konkursu Eden - Doliny i Bagna Biebrzy rozciąga się na obszarze chronionym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Za docenienie jego turystycznej atrakcyjności dziękował dyrektor BPN Andrzej Grygoruk. Przypomniał też walory tych terenów. - O Biebrzy można powiedzieć wszystko co „naj”. Największy park narodowy. Najpiękniejsza rzeka Europy, jedyna zachowana w stanie naturalnym. Leży też najbliżej Warszawy – mówił dyrektor. Za kilka lat nad Biebrzę będzie można dostać się płynąc Wisłą. Pracujemy właśnie nad „Szlakiem Stefana Batorego” - zapowiedział dyrektor BPN.
Szczegółowe informacje na temat wyróżnionych destynacji oraz oferty turystyczne warszawiacy spędzający weekend na „Święcie Wisły” na nadwiślańskich bulwarach mogli zasięgnąć na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej i stoiskach regionalnych organizacji turystycznych. Oferty i atrakcje turystyczne swoich regionów przedstawiały regionalne organizacje turystyczne z Łódzkiego, Podlaskiego, Dolnego Śląska, Małopolski i Zachodniopomorskiego.
Laureaci drugiej krajowej edycji konkursu Eden 2010.
I miejsce - Dolina i Bagna Biebrzy (woj. podlaskie)
Większość terenu wygranej destynacji znajduje się na obszarze chronionym Biebrzańskiego Parku Narodowego, który należy do największych obszarów chronionych w Polsce. Walory przyrodnicze tego terenu obejmują płynącą na tym terenie rzekę Biebrzę, jej rozlewiska i torfowiska, stanowiące najbardziej rozległe tereny bagienne w Polsce. Stopień ingerencji człowieka w przyrodę jest tu niewielki, a co za tym idzie zachowana jest bogata flora i fauna. Dolina Biebrzy należy również do najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych.
Obecnie inicjatywy prywatne na tym terenie we współpracy z samorządem lokalnym oraz zarządem parku narodowego doprowadziły do przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji produktu turystycznego, który zapewni możliwość szerszego i pełniejszego poznawania jego uroków w poszanowaniu tego unikatowego środowiska przyrodniczego.
II miejsce: Dolina Baryczy (woj. dolnośląskie
Dolina Baryczy – rajd konny
Bagna i podmokłości Doliny rzeki Baryczy będącej dopływem Odry rozciągają się na długości ponad 100 km na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Naturalne warunki dały nazwę rzece – słowiańskie słowo bara oznacza bowiem właśnie bagno, teren grząski i podmokły. Obecnie najcenniejszym skarbem Doliny Baryczy jest największy w Unii Europejskiej kompleks stawów rybnych i związana z nim przyroda. Dolina jest rajem dla ptaków: stwierdzono tu występowanie aż 277 gatunków ptaków, z czego 169 to gatunki lęgowe. To właśnie dzięki bogactwu ptaków i przyrodniczych siedlisk spora część obszaru Doliny Baryczy objęta jest obecnie siecią Natura 2000. Znajduje się tu również największy w Polsce park krajobrazowy, a także kilka rezerwatów przyrody, w tym rezerwat ornitologiczny o światowym znaczeniu, chroniony konwencją Ramsar. Ślady poszukiwania harmonii z naturą znaleźć można również w architekturze tych urokliwych miejsc. Budowle z naturalnych surowców i układ wielu miejscowości wkomponowanych w krajobraz stanowią o bogactwie i atrakcyjności obszaru.
 III miejsce: Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry (woj. Zachodniopomorskie)
Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry
Ta największe w środkowej Europie torfowa dolina pomiędzy ramionami Wschodniej i Zachodniej Odry w ramach Niziny Szczecińskiej obejmuje swym zasięgiem niemal cały teren Międzyodrza poprzecinany siecią starorzeczy Odry, rowów i rozlewisk oraz bardziej lub mniej drożnymi kanałami o łącznej długości ponad 200 kilometrów. Cechą fizjonomiczną tego torfowiska jest stałe zabagnienie terenu i panowanie rozległych tu rzycowisk, szuwarów i wielkich kompleksów bagiennych lasów. Jest to unikatowy w skali europejskiej ekosystem - takiej flory i fauny nie spotyka się już u ujścia innych rzek Europy.
Międzyodrze zaczyna się od rozwidlenia rzeki Odry na wysokości Widuchowej przez Jezioro Dąbskie do jego północnej części - Inskiego Nurtu w kierunku Roztoki Odrzańskiej. Odrę Wschodnią od Przekopu Klucz-Ustowo do Jeziora Dąbie przyjęto nazywać Regalicą. Odra Zachodnia na długości 17 km jest rzeką graniczną. Jest to droga wodna umożliwiająca przepłynięcie barkom oraz jachtom żaglowym i motorowym poprzez niemieckie Kanały: Friedrichsthal – Hohensaten oraz Havelado Berlina i dalej kanałami do całej Europy.
Ta międzynarodowa droga wodna obejmująca Odrę Wschodnią i Zachodnią promowaną jako produkt turystyczny pt.: „Szlak wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk” wyróżniona została w ramach programu „Turystyka Wspólna Sprawa” (2007 r.) oraz Certyfikatem POT (2008 r.).
IV miejsce: Jezioro Drawsko - przystań nad brzegiem (woj. zachodniopomorskie)
Jezioro Drawsko – regaty
Jezioro Drawsko ma powierzchnię 1871 ha. Jest to 12. pod względem wielkości jezioro w Polsce, a największe na Pojezierzu Drawskim i drugie pod względem głębokości w Polsce (83 m). Ma niecodzienny kształt, przypominający nieregularną gwiazdę. O jego niezwykłej atrakcyjności decyduje wiele czynników: wielkość, znaczna rozpiętość, czasami przypominające fiordy zatoki, szmaragdowy kolor wody, piaszczyste plaże i kamienne, podwodne rafy. Na jeziorze przy każdym wietrze można uprawiać żeglarstwo i windsurfing, można też spotkać licznych kajakarzy, a wędkarze i rybacy świadczą o tym, że akwen jest zasobny w ryby. Jezioro stanowi również największą atrakcją Czaplinka – małego miasteczka, w którym bogato ukształtowana rzeźba terenu, ponad 40 uroczo położonych jezior oraz okalające je lasy, stwarzają doskonałe warunki dla ludzi poszukujących spokoju, czystego powietrza, słońca, zieleni i wspaniałych przygód.
V miejsce: Pętla Żuławska (woj. pomorskie).
Pętla Żuławska - stopień Kamienna Grodza
Pętlę Żuławską tworzy Delta Wisły obejmująca Żuławy Wiślane i Zalew Wiślany wraz z terenami nadbrzeżnymi. Żuławy Wiślane stanowiące deltową równinę rzeki Wisły, dzielą się na Żuławy Gdańskie rozciągające się na zachód od Wisły, Żuławy Wielkie w widłach rzek Wisły i Nogatu oraz Żuławy Elbląskie, obejmujące obszar na wschód od Nogatu z jeziorem Druzno. Jest to płaski teren, nachylony nieznacznie od strony południowej do poziomu morza, z licznymi depresjami, zagrożony powodziami. Środowisko przyrodnicze w Delcie Wisły, poprzez budowę rozległego systemu melioracyjnego, już przed wiekami zostało przetworzone. Żuławy Wiślane charakteryzuje niepowtarzalny w Polsce, przypominający Holandię, krajobraz kulturowy, który zdominowany został przez geometryczny system melioracyjny i drogowy, z pasmowymi zadrzewieniami wzdłuż rowów i kanałów oraz dróg. Zalew Wiślany oraz tereny ujściowe Wisły stanowią ostoje ptaków rangi europejskiej. Geneza powstania Mierzei Wiślanej oraz usytuowanie jej między dwoma dużymi akwenami wodnymi, wysoki stopień zalesienia przy znacznej różnorodności biologicznej decydują o wyjątkowości jej krajobrazu przyrodniczego. Podobnie wysoką estetyką krajobrazu i jego ekspozycji z wód Zalewu cechuje się Wysoczyzna Elbląska. Na tym obszarze i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się dwa Parki Krajobrazowe i piętnaście obszarów chronionego krajobrazu oraz dziesięć rezerwatów przyrody. We wnętrzu Żuław utworzone zostały rezerwaty ornitologiczne „Ujście Nogatu”, „Zatoka Elbląska” i „Jezioro Druzno” oraz leśne „Las Mątawski” i „Parów Węgry”, a także florystyczny „Biała Góra”. Większa część „Pętli Żuławskiej” przebiega przez tereny Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.turystyka promocja turystyki POT aktualności turystyczne

Zapisz się na Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera dzięki czemu będziesz uzyskiwał informacje na Swojego maila o aktualnościach turystycznych, ciekawych ofertach firm oraz konkursach i promocjach turystycznych.

Dołącz do nas.

Zobacz także...

Łamigłówki drewniane

2020-10-20

Łamigłówki drewniane

Łamigłówki to sposób na rozwój logicznego myślenia oraz treningu inteligencji przestrzennej dla dzieci i dorosłych. To również świetna zabawa dla każdego. Na rynku istnieje wiele rodzajów tego typu gier, a jedną z popularniejszych form są łamigłówki drewniane. więcej...

Wszystko, co należy wiedzieć o testamencie!

2020-10-19

Wszystko, co należy wiedzieć o testamencie!

Zapewne nie raz każdy z nas spotkał się ze słowem testament. Nie da się ukryć, że jest to wyjątkowy dokument, który najczęściej sporządzany jest przez osoby, które są już w podeszłym wieku. więcej...

Planujesz podróż do Norwegii? Sprawdź, jakie środki transportu są obecnie najbezpieczniejsze w kraju fiordów

2020-09-18

Planujesz podróż do Norwegii? Sprawdź, jakie środki transportu są obecnie najbezpieczniejsze w kraju fiordów

Na chwilę obecną osoby przyjeżdżające do Norwegii z Polski, nie muszą poddawać się kwarantannie związanej z COVID-19. Sytuacja jest jednak dynamiczna i trudno zawyrokować, czy stan ten się nie zmieni. Jak natomiast wygląda podróżowanie po samej Norwegii? Sprawdzamy dostępne środki transportu i wybieramy najbezpieczniejszy w dobie panującej pandemii. więcej...

Jesienny urlop nad morzem tylko we dwoje

2020-09-14

Jesienny urlop nad morzem tylko we dwoje

Nadal wiele osób kojarzy czas wypoczynku głównie z wakacjami. Rzeczywiście lipiec i sierpień są najcieplejszymi miesiącami w roku, ale nie oznacza to, że urlop po sezonie wysokim jest pozbawiony zalet. więcej...

Typy hoteli - rodzaje

2020-08-06

Typy hoteli - rodzaje

Wśród kategoryzacji dotyczących hoteli, jedną spośród najważniejszych, będzie podział tychże obiektów z uwagi na ich lokalizację i pełnione przez nie funkcje. Możemy wyróżnić chociażby hotele uzdrowiskowe, hotele-kasyna, apartamentowe, rezydencyjne, miejskie, kongresowe, czy tranzytowe. więcej...