Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.
Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu Turystyka noclegi
     Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu

turystyka24h.pl - turystyka i wypoczynekTurystyka24h.pl - turystyka i wypoczynek
» Polecane obiekty noclegowe

Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu

2010-08-27

Na zlecenie Departamentu Turystyki Insytutu Turystyki wraz z Polską Agencją Rozwoju Turystyki wykonał opracowanie pt."Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu".

Podsumowanie i wnioski

1. Kryzys gospodarczy przekształcił się w kryzys fiskalny.

2. Zarówno kryzys gospodarczy, jak i fiskalny dotknął głęboko kraje najbardziej rozwinięte (UE, Ameryka Płn., Japonia).

3. Pakiety stymulacyjne na ogół skutkują symptomami ożywienia, niekiedy bardzo wyraźnego, spychają jednak finanse publiczne w stan głębokiej i trudnej do opanowania nierównowagi. Brak też na razie wiarygodnych przesłanek na temat trwałości poprawy koniunktury.

4. Powszechny kryzys fiskalny „Starego Świata” stanowi zagrożenie dla globalnej stabilności ekonomicznej i socjalnej w średnim i długim okresie (procesy inflacyjne, konieczność nadzwyczajnych ograniczeń budżetowych i inwestycji publicznych, niższe płace, dłuższy czas pracy, większe podatki).

5. Różne skutki kryzysu i zróżnicowane tempo wzrostu powodują, że do 2011 r. „nowe gospodarki” Wschodniej Azji będą o 1/4 większe, podczas gdy kraje UE, USA i Japonia
będą w tym samym miejscu co w 2008 r.

6. Kryzys silnie zaznaczył się w globalnej gospodarce turystycznej: ograniczono podróże międzynarodowe, w jeszcze większym stopniu wydatki za granicą, a także tak ważny segment rynku, jak podróże biznesowe i wydatki z nimi związane. Globalny popyt turystyczny spadł znacznie bardziej niż PKB na świecie. Tym samym turystyka okazała się obszarem ponadprzeciętnie wrażliwym wobec kryzysu.

7. Kryzys gospodarczy dotknął w głównym stopniu obszary najbardziej aktywne turystycznie. Spadek ruchu odczuła najbardziej Europa (w tym Europa Płd.).

8. Podróżowano bliżej i spadły przeciętne wydatki na podróż zagraniczną.

9. Dla branży lotniczej 2009 r. okazał się najgorszym w okresie powojennym. Jednak linie lotnicze z segmentu przewoźników niskokosztowych w Europie przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej. Nie znane są jeszcze ich pełne wyniki finansowe.

10. Gospodarka Polski także odczuła skutki kryzysu – i to poważnie. Przy utrzymanym wzroście PKB wzrosło bezrobocie i pogorszyła się znacznie sytuacja finansów publicznych; poprawiła się natomiast relacja eksportowo-importowa. Na stosunkowo wysokim (w porównaniu do innych krajów UE) utrzymywała się inflacja.

11. Na relatywnie dobrą – w zakresie wzrostu gospodarczego – sytuację Polski wpływ miały dotacje UE, utrzymująca się wysoka emigracja zarobkowa i wysokie tempo wzrostu PKB,
z jakim Polska weszła w kryzys.

12. Procesy zewnętrzne i stan gospodarki polskiej nie mogły pozostać bez wpływu na naszą gospodarkę turystyczną: spadła wartość globalnego popytu turystycznego, zmniejszyły się wydatki prywatne i na podróże biznesowe, zmniejszył się udział w PKB, choć nieznacznie wzrosła wartość wnoszona do PKB przez turystykę.

13. Pogorszyły się wskaźniki w większości segmentów działalności turystycznej: spadła liczba podróży krajowych i zagranicznych Polaków, spadły tez w kraju i zagranicą ich przeciętne wydatki na podróż; mniej było podróży w turystyce przyjazdowej, spadły wpływy od cudzoziemców liczone w PLN i w dewizach (w tym drugim przypadku znacznie bardziej), zmniejszyła się liczba korzystających z bazy noclegowej (także cudzoziemców); wyraźnie zmalał wskaźnik wykorzystania pokoi hotelowych, znacząco spadł ruch na lotniskach oraz przewozy PLL LOT.

14. Do zjawisk pozytywnych w 2009 r. możemy zaliczyć znikomy spadek wydatków obcokrajowców liczony w PLN, wzrost ruchu czarterowego, pokaźny wzrost bazy hotelowej (liczba obiektów, liczba miejsc w hotelach).

15. Do pozytywów wymagających podkreślenia należy wzrost o ok. 1/3 wartości publikacji promocyjnych w mediach na głównych rynkach emisyjnych jako efekt działania placówek POT (wartość bez Ameryki Płn. przekroczyła 28 mln EUR).

16. W latach 2010-2011 powinniśmy oczekiwać wzrostu przyjazdów z zagranicy i niewielkiego wzrostu przychodów, stagnacji w wyjazdach krajowych i zagranicznych Polaków, niewielkiego wzrostu w liczbie korzystających z ONZZ, wzrostu ruchu lotniczego (do 10% rocznie), wzrostu przewozów PLL LOT oraz dalszego spadku stopnia wykorzystania pokoi hotelowych.

17. Poprawa wskaźników wykorzystania bazy noclegowej może nastąpić w przypadku znacznego zwiększenia intensywności (i nakładów) działań promujących Polskę (także w kraju).

18. Do szczególnie istotnych działań osłabiających skutki kryzysu na poziomie ogólnokrajowym należy zaliczyć aktywne włączenie gospodarki turystycznej w system finansowania wybranych zadań ze środków UE. Dotyczy to programów operacyjnych „Innowacyjna Gospodarka”, „Kapitał ludzki”, „Rozwój obszarów wiejskich”.

19. Wsparciem dla gospodarki – w tym także turystycznej – były m.in. zmiany prawne dotyczące zasad funkcjonowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, niektórych zapisów ustawy o usługach turystycznych oraz pakiet przedsięwzięć, jaki przyjęła Rada Ministrów 19.05.2009 r. w postaci rządowego programu „Wspierania przedsiębiorczości”.

20. Działania Ministra Sportu i Turystyki umożliwiły korzystanie ze środków pomocowych UE przedsiębiorcom bezpośrednio lub pośrednio działającym w sferze turystyki.

21. Mimo ograniczeń finansowych wzrosła w większości krajów europejskich wartość medialnej promocji Polski w efekcie działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

22. Do wspierania poczynań osłabiających skutki kryzysu włączyły się organizacje samorządu gospodarczego – Polska Izba Turystyki i Izba Gospodarcze Hotelarstwa Polskiego.

23. W świetle ograniczeń i możliwości budżetowych Polski oraz w porównaniu z innymi krajami można ocenić, że poczynania antykryzysowe były finansowo mocno ograniczone i koncentrowały się raczej na aspekcie organizacyjnym. Wobec trudnej sytuacji finansów publicznych takie wybory były racjonalne i lokowały Polskę pośrodku, pomiędzy krajami „rozrzutnymi” a „skąpymi” w angażowaniu pieniędzy budżetowych. Położenie akcentu na warstwę organizacyjną niestety nie wiązało się z głębszymi zmianami prawnymi (ustawowymi) na rzecz liberalizacji gospodarki i wspierania przedsiębiorczości, które wobec kryzysu mogłyby być forsowane.

24. Zdaniem autorów opracowania czynnikiem wspomagającym wychodzenie z kryzysu o znaczeniu priorytetowym, wykraczającym poza podziały funkcjonalne i resortowe jest udział Polski jako kraju partnerskiego w ITB 2011. Wykorzystanie możliwości jakie daje ten status powinno przyczynić się do zdecydowanej poprawy wizerunku i pozycji Polski oraz wzrostu znaczenia i efektów polskiej gospodarki turystycznej.

25. Czynnikiem sprzyjającym integralności i efektywności poczynań w ramach i na rzecz gospodarki turystycznej będzie sprzyjać działanie Zespołu Parlamentarnego ds. Turystyki VI kadencji Sejmu RP oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji Zadań Rządu Określonych w Kierunkach Rozwoju Turystyki do 2015 r. Prócz funkcji organizacyjnokoordynacyjnej oba Zespoły stanowią ważną płaszczyznę integrującą prace ustawodawczo-administracyjne, a także ogniwo oddziaływania na struktury zewnętrzne wobec gospodarki turystycznej.

26. Czynnikiem wspierającym wychodzenie z kryzysu pozostają dalsze dokonania na rzecz liberalizacji gospodarki i warunków działania przedsiębiorcy (w tym turystycznego). Dotyczy to także ustawy o usługach turystycznych.

27. Istotnym czynnikiem choć pozostającym poza bezpośrednią sferą oddziaływania władz polskich będą przygotowania do projektu nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Kierunki projektów w tej sprawie będą oddziaływać na klimat gospodarczy w Polsce i jej zewnętrzne otoczenie.

28. Czynnikiem wspomagającym popyt w turystyce przyjazdowej będzie wdrożenie zmian w zasadach ruchu transgranicznego między Polską a jej sąsiadami spoza UE, ułatwiających przekraczanie granicy i poruszanie się w wyznaczonych obszarach.

29. Pomimo napiętej sytuacji budżetowej utrzymana powinna być preferencyjna stawka podatku VAT na usługi noclegowe i gastronomiczne. Jest ona ważnym czynnikiem propopytowym, a wzrost tego podatku, cen i kosztów dla konsumentów obniżyłby nie tylko sprzedaż w tym segmencie, ale aktywność turystyczną w ogóle, a tym samym sprzedaż szeregu innych dóbr i usług, z których korzystają turyści. W efekcie zmniejszenie przychodów podatkowych z tytułu spadku sprzedaży całego wolumenu okazać się mogą większe niż wzrost przychodów z racji większej stawki na usługi noclegowe i gastronomiczne.

30. Wzrost gospodarczy w latach 2010-2011 na poziomie prognozowanym obecnie (między 3 a 4%) mimo, że wysoki w stosunku do innych krajów europejskich nie będzie czynnikiem wspierającym zwiększenie konsumpcji turystycznej. Sprzyjać jednak będzie istnieniu dobrego klimatu gospodarczego i nie będzie przyczyniał się do jej spadku. Tym samym, można oceniać, że zakładany poziom wzrostu PKB w najbliższym czasie będzie czynnikiem neutralnym wobec zjawisk turystycznych. Większe znaczenie dla stymulowania popytu Polaków na usługi w kraju będzie miał wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (m. in. w wyniku ułatwień w działalności), poprawa jakości usług turystycznych (m. in. w wyniku poprawy kompetencji pracowników), poprawa jakości produktów turystycznych (m. in. w wyniku zaangażowania funduszy europejskich) oraz poprawa wizerunku Polski (m. in. w wyniku skutecznych akcji promocyjnych w kraju i zagranicą).

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystykiturystyka turystyka zagraniczna hotelarstwo kryzys

Zapisz się na Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera dzięki czemu będziesz uzyskiwał informacje na Swojego maila o aktualnościach turystycznych, ciekawych ofertach firm oraz konkursach i promocjach turystycznych.

Dołącz do nas.

Zobacz także...

Gdzie spędzić długi, majowy weekend? Zabierz rodzinę na Mazury! Dla tych 3 powodów

2021-02-16

Gdzie spędzić długi, majowy weekend? Zabierz rodzinę na Mazury! Dla tych 3 powodów

Choć zimowa aura sprawia, że niektórzy nie zastanawiają się jeszcze, gdzie spędzić majowy weekend, z pewnością to dobry moment, aby rozejrzeć się nieco w dostępnych ofertach. więcej...

Okulary górskie - jak wybrać?

2021-01-27

Okulary górskie - jak wybrać?

Jeżeli się wybieramy w góry, to musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie ubranie oraz obuwie, ale również powinniśmy zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria turystyczne oraz wspinaczkowe. więcej...

Najmniejszy podróżnik świata

2020-12-11

Najmniejszy podróżnik świata

Czy wiesz, że najmniejszy podróżnik ma zaledwie kilkanaście centymetrów, a swoją bazę do wypadów na wszystkie kontynenty świata ma w Polsce? Poznaj Wesołego Wieżowca, uśmiechniętego globtrotera, który odwiedził kilkaset miejsc na świecie. więcej...

Ustroń - noclegi w górach, uzdrowiskowy klimat i atrakcje Beskidu Śląskiego

2020-12-11

Ustroń - noclegi w górach, uzdrowiskowy klimat i atrakcje Beskidu Śląskiego

Malowniczy Ustroń leży w województwie śląskim. Najbardziej znany jest z licznych uzdrowisk i sanatoriów, z których chętnie korzystają seniorzy. Do miejscowości, która rozpościera się po obu stronach wartkiej Wisły, przyjeżdżają także całe rodziny. Tutaj atrakcji naprawdę nie brakuje, dlatego właśnie ten kierunek warto obrać zarówno na krótki weekendowy wypad, jak i na nieco dłuższy urlop. Co zwiedzić w Ustroniu i z jakich udogodnień turystycznych skorzystać zimą oraz latem? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule! więcej...

Przerejestrowanie samochodu - co warto wiedzieć?

2020-11-05

Przerejestrowanie samochodu - co warto wiedzieć?

Jeśli właśnie kupiłeś używany samochód, musisz pamiętać o jego przerejestrowaniu. To obowiązkowa czynność, której niedopełnienie wiąże się z karą finansową. Jak i gdzie przerejestrujesz samochód? Jakie dokumenty będą Ci potrzebne i ile czasu warto zarezerwować na takie formalności? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. więcej...